Plenair debat : Aanvang vergadering: hamerstuk (Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure (31 513))

De vergadering is geweest

11 december 2008
10:15 - 22:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Uitvoering van verordening (EG) Nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (Pb EU L 399) (Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure)

    Loading data