Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Gezinsbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de Evaluatie Spoorwegwetgeving

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemming over: motie ingediend bij Subsidiariteitstoets van het voorstel voor een richtlijn tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG (com (2009)410)

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen in verband met: Subsidiariteitstoets van het voorstel voor een richtlijn tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG (com (2009)410)

  Loading data
 5. 5

  Stemmingen in verband met: Voorstel van wet van het lid Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten)

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stemming over: motie ingediend bij Voorstel van wet van het lid Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten)

  Loading data
 7. 7

  Stemmingen in verband met: Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (opneming verhuiskostenvergoeding bij renovatie)

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Stemmingen over: moties ingediend bij de interpellatie-Leijten over de hypothecaire lening voor een zorgbestuurder

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Voorhang Ontwerp Aanwijzing Luchtvaartterrein Lelystad

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, Wijziging van de Provinciewet en de Gemeentewet en Harmonisatie van uitkeringsrechten van leden van de Tweede Kamer

  Loading data
 11. 11

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de harmonisatie van de uitkeringsrechten en het onder de werking van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers brengen van de commissarissen van de Koning, de burgemeesters en de bestuurders van waterschappen

  Loading data
 12. 12

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met de openbaarmaking van nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties

  Loading data
 13. 13

  Stemmingen in verband met: Harmonisatie van uitkeringsrechten van leden van de Tweede Kamer, wijzigingen in verband met de openbaarmaking van nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties van leden van de Eerste en Tweede Kamer en leden van het Europees Parlement en enkele technische wijzigingen

  Loading data
 14. 14

  Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, Wijziging van de Provinciewet en de Gemeentewet en Harmonisatie van uitkeringsrechten van leden van de Tweede Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de klimaatconferentie in Kopenhagen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Stemmingen in verband met: Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Stemmingen over: moties ingediend bij Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand)

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Stemmingen in verband met: Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2011 een wijziging van de gemeentelijke indeling wordt beoogd

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Stemmingen over: moties ingediend bij Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2011 een wijziging van de gemeentelijke indeling wordt beoogd

 20. 20

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Nucleaire wapens en non-proliferatie

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Eerstelijnszorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO AWACS

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Stemmingen over: motie ingediend bij het VAO Personeel Defensie

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Stemmingen in verband met: Goedkeuring van het op 24 april 2008 te ’s-Gravenhage totstandgekomen verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Qatar tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol (Trb. 2008, 112)

  Loading data
 25. 25

  Stemmingen in verband met: Goedkeuring van het op 16 april 2008 te ’s-Gravenhage totstandgekomen verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol (Trb. 2008, 119)

  Loading data
 26. 26

  Stemmingen over: moties ingediend bij Goedkeuring van het op 24 april 2008 te ’s-Gravenhage totstandgekomen verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Qatar en Goedkeuring van het op 16 april 2008 te ’s-Gravenhage totstandgekomen verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk Bahrein

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Stemmingen in verband met: Brief van het lid Wilders c.s. houdende het verzoek tot het in overweging nemen van een onderzoek naar een aanklacht

  Loading data
 28. 28

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Begrotingssteun

 29. 29

  Stemmingen in verband met: Brief van het Presidium inzake de voortgangsrapportage van de tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel

  Loading data
 30. 30

  Stemmingen in verband met: Brief van het Presidium inzake een voorstel tot het instellen van een coördinerende commissie in de vorm van een tijdelijke commissie Subsidiariteitstoets

  Loading data
 31. 31

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO JBZ-Raad

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data