Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

18 september 2008
10:15 - 10:19 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Toevoegen aan de agenda van volgende week

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Toevoegen aan de agenda van 30 september, 1 en 2 oktober

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Het lid Van Haersma Buma: brief met het oog op een debat met de ministers van Justitie, van Buitenlandse Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de invloed die de Marokkaanse overheid op allerlei wijze probeert uit te oefenen op Nederlanders van Marokkaanse afkomst.

  Loading data