Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in verband met de uitbreiding met onderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs en met wonen

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen in verband met: Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen over: Moties ingediend bij Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen)

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding gedurende de binnenstage

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers

  Loading data
 6. 6

  Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over de zorg in het weekend in verpleeghuizen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 naar aanleiding van de evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk

  Loading data