Plenair debat : Aanvang vergadering: hamerstuk (Wijz. Wet financiering decentrale overheden; verbeterde werking van de financieringsfunctie van decentrale overheden (31 360))

De vergadering is geweest

2 oktober 2008
10:15 - 8:41 uur
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijz. Wet financiering decentrale overheden; verbeterde werking van de financieringsfunctie van decentrale overheden (31 360)

    Loading data