Plenair debat : Aanvang vergadering: hamerstukken (Goedkeuring twee Protocollen; wijziging inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie (31 118) + Wijz. Wet aansprakelijkheid kernongevallen; wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie (31 119))

De vergadering is geweest

2 oktober 2008
10:15 - 8:51 uur
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Goedkeuring twee Protocollen; wijziging inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie (31 118)

    Loading data
  2. 2

    Wijz. Wet aansprakelijkheid kernongevallen; wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie (31 119)

    Loading data