Plenair debat : Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie (31 419) (re- en dupliek)

De vergadering is geweest

10 september 2008
13:15 - 12:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data