Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

30 september 2008
15:15 - 18:51 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het onderzoek marktwerkingsbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet milieubeheer (enkele wijzigingen betreffende afvalstoffen)

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet milieubeheer (enkele wijzigingen betreffende afvalstoffen)

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet op de lijkbezorging

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op de lijkbezorging

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Burgerforum kiesstelsel

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Toegankelijkheid openbaar vervoer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vrije prijsvorming ziekenhuiszorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over groene stroom

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO WWB onderwerpen

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Jaarverslagen AIVD/CTIVD/CIVD

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over de situatie in Gouda

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data