Plenair debat : VAO Medische opvang asielzoekers (AO d.d. 16/12)

De vergadering is geweest

17 december 2008
22:15 - 16:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data