Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

8 oktober 2008
14:20 - 12:23 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Transportraad

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data