Plenair debat : VAO AOW tijdens detentie (AO 23/10)

De vergadering is geweest

5 november 2008
10:15 - 0:25 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data