Plenair debat : Aanvang vergadering: hamerstukken (Goedkeuring van het Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel (31 429) + Goedkeuring van het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (31 422))

De vergadering is geweest

13 november 2008
11:30 - 12:28 uur
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Goedkeuring van het op 16 mei 2005 te Warschau totstandgekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel (Trb. 2006, 99)

    Loading data
  2. 2

    Goedkeuring van het op 16 mei 2005 te Warschau totstandgekomen Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (Trb. 2006, 34)

    Loading data