Plenair debat : VAO Landbouw- en Visserijraad

De vergadering is geweest

13 november 2008
14:00 - 21:46 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data

    Loading data