Plenair debat : Spoeddebat over de totstandkoming van een steunverklaring aan het weekblad Bluf

De vergadering is geweest

2 september 2008
16:45 - 4:22 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Aanbieding feitenonderzoek van Ernst & Young

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data