Plenair debat : Debat over de JSF

De vergadering is geweest

30 oktober 2008
19:30 - 15:56 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data