Plenair debat : Hamerstuk: Subsidiariteitstoets van het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad inzake het recht op tolken vertaling tijdens strafzaken (32 010, nr. 3)

De vergadering is geweest

10 september 2009
10:15 - 0:14 uur
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Hamerstuk: Subsidiariteitstoets van het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad inzake het recht op tolken vertaling tijdens strafzaken (32 010, nr. 3)

    Loading data