Plenair debat : Wijz. Wet op de omzetbelasting 1968; Implementatie aanpassing reizigersvrijstelling (31 493)

De vergadering is geweest

30 oktober 2008
10:15 - 3:22 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op de accijns en de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten in verband met Richtlijn nr. 2007/74/EG van de Raad van de Europese Unie van 20 december 2007 (PbEU L 346) (Implementatie aanpassing reizigersvrijstelling)

    Loading data
  2. 2

    Wijz. Wet op de omzetbelasting 1968; Implementatie aanpassing reizigersvrijstelling (31 493)

    Loading data