Plenair debat : Aanvang vergadering: hamerstuk (Uitvoeringswet verordening Europese procedure voor geringe vorderingen (31 596))

De vergadering is geweest

11 december 2008
10:15 - 1:21 uur
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Uitvoering van verordening (EG) nr.861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen (Pb EU L199) (Uitvoeringswet verordening Europese procedure voor geringe vorderingen)

    Loading data