Plenair debat : aanvang vergadering: hamerstuk (Wijz. Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement; i.v.m. de totstandkoming van het Statuut van de leden van het EP (31 561))

De vergadering is geweest

27 november 2008
10:15 - 22:06 uur
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement in verband met de totstandkoming van het Statuut van de leden van het Europees Parlement

    Loading data