Plenair debat : Begroting Economische Zaken (hoofdstuk XIII) + Fonds economische structuurversterking (fonds D) (1e TK)

De vergadering is geweest

22 oktober 2008
10:15 - 23:33 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Begroting Economische Zaken (hoofdstuk XIII) + Fonds economische structuurversterking (fonds D)

    Loading data

    Loading data