Plenair debat : Aanvang vergadering: hamerstuk (Wijz. Wegenverkeerswet; i.v.m. een herziening en vereenvoudiging van de voertuigregelgeving (31 562))

De vergadering is geweest

11 december 2008
10:15 - 17:46 uur
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een herziening en vereenvoudiging van de voertuigregelgeving, ter implementatie van richtlijn nr. 2007/46/EG betreffende de goedkeuring van voertuigen en enkele andere technische wijzigingen

    Loading data