Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemming over: moties ingediend bij het spoeddebat over de prijsstijgingen van nationale vervoersbewijzen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemming in verband met: Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Stemming over: motie ingediend bij het spoeddebat over de tarieven voor transport van elektriciteit en gas

  Loading data
 6. 6

  Stemmingen in verband met: Wijziging van het Wetboek van Strafvordering inzake de regeling van onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit (verplichte medewerking aan een bloedtest in strafzaken)

  Loading data
 7. 7

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) (re- en dupliek)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het verslag van de Nationale ombudsman over 2007

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen over: moties ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Het lid Rutte: brief van de minister-president over de uitvoering van de aangenomen motie Rutte c.s. (31700, nr. 13)