Plenair debat : Aanvang vergadering: hamerstuk (Wet vergoedingen adviescolleges en commissies (31 489))

De vergadering is geweest

23 oktober 2008
10:15 - 23:10 uur
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wet vergoedingen adviescolleges en commissies (31 489)

    Loading data