Te behandelen zaken

 1. 1

  De volgende koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Het lid Van der Ham: spoedige beantwoording schriftelijke vragen

  Loading data
 5. 5

  Het lid Van der Ham: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Het lid Roemer: verzoek afvoeren VAO Geschillencommissie Luchtvaart tot na behandeling van het AO Arke Fly en Geschillencommissie Luchtvaart

 7. 7

  Het lid Atsma: verzoek uitstel debat Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota frequentiebeleid 2005 (31 412)

 8. 8

  Het lid Langkamp: VAO Notitie 'Overlast door 12-minners: een stevige aanpak' (AO d.d. 04/03) op plenaire agenda

 9. 9

  Het lid Van Gent: verzoek uitstel stemmingen en heropening Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (opneming verhuiskostenvergoeding bij renovatie) (31 528)

 10. 10

  Het lid Elias: verzoek uitstel stemmingen in verband met Voorstel van wet van het lid Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten) (30 520)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Van Velzen: brief van de minister van Justitie over de gang van zaken in de zaak Saban B.

  Loading data
 12. 12

  Het lid Gesthuizen: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Economische Zaken over het ondermijnen van de rechten van werknemers om zich te organiseren en het ernstig verstoren van de arbeidsverhoudingen in Nederland

  Loading data
 13. 13

  Het lid Koopmans: VSO Ontwerpbesluit houdende de wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Besluit glastuinbouw (28 385, nr. 153)

 14. 14

  Het lid Pechtold: rappel tijdens het debat gevraagde brief van de minister-president over opdrachtsverstrekkingen en samenstellingen van ambtelijke commissies

  Loading data
 15. 15

  Verlengen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data