Plenair debat : Aanvang vergadering: hamerstuk (Wijz. Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren; i.v.m. flexibilisering en verduidelijking (31 227))

De vergadering is geweest

20 november 2008
9:00 - 9:56 uur
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de flexibilisering en verduidelijking alsmede enkele aanvullingen van de regeling van de rechtspositie van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding

    Loading data