Plenair debat : Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

25 september 2008
13:30 - 16:12 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Afvoeren van de stand der werkzaamheden.

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Het lid Haersma Buma: uitstel heropening wetsvoorstel Wijz. Wet op de Raad i.v.m. de herstructurering (30585) van heden

  Loading data
 3. 3

  Het lid Van Gent: brief van de ministers van Financiën, voor Wonen, Wijken en Integratie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarin wordt beschreven welke opties er bestaan om de forse daling in huurtoeslagen, als gevolg van het verdwijnen van de buitengewone uitgavenaftrek, te compenseren

  Loading data
 4. 4

  Het lid Pechtold: spoedige toezending van de toegezegde notitie over functie van de ambtenaar van de toekomst, de ambtelijke status en de modernisering van het ambt

  Loading data
 5. 5

  Het lid Pechtold: VAO plan van Scholen (AO 25/9) op de plenaire agenda

 6. 6

  Het lid Haverkamp: rappel brief, met het oog op een spoeddebat, van de minister van Financiën inzake exploitatie luchthaven Twente

  Loading data
 7. 7

  Het lid Brinkman: brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de politie op Bonaire pas anderhalve dag na de verdwijning van een Nederlandse stagiare in actie kwam

  Loading data
 8. 8

  Het lid Cramer: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Het lid Ouwehand: spoedige beantwoording van de Kamervragen ingezonden op 23/9 over de melaminecrisis in China en de mogelijke besmetting van Chinese producten om de Nederlandse markt

  Loading data