Plenair debat : Aanvang vergadering: hamerstuk (Subsidiariteitstoets van het richtlijnvoorstel betreffende verlaagde BTW-tarieven (31 542))

De vergadering is geweest

2 oktober 2008
10:15 - 1:02 uur
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Subsidiariteitstoets van het richtlijnvoorstel betreffende verlaagde BTW-tarieven (31 542)

    Loading data