Plenair debat : Begroting Verkeer en Waterstaat (hoofdstuk XII) (voortzetting 1e TK)

De vergadering is geweest

3 december 2008
10:15 - 10:27 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Begroting Verkeer en Waterstaat (hoofdstuk XII + A)

    Loading data

    Loading data