Plenair debat : Debat SS Rotterdam van woningcorporatie Woonbron (AO d.d. 6/11)

De vergadering is geweest

6 november 2008
19:05 - 18:52 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data