Plenair debat : VAO Elektronisch Patiëntendossier (AO d.d. 6/11)

De vergadering is geweest

19 november 2008
9:15 - 23:16 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data