Plenair debat : Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

13 november 2008
13:45 - 11:52 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Toevoegen aan de agenda van één van de volgende weken

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Het lid De Pater-Van der Meer: VAO Mensenhandel (AO 12/11) op plenaire agenda

 4. 4

  Het lid Fritsma: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de staatssecretaris van Justitie en de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht “Poolse tsunami op komst”

  Loading data
 5. 5

  Het lid Kant: spoeddebat met de minister president, minister van Algemene Zaken naar aanleiding van de brief van de minister president over de gevolgen van de kredietcrisis voor de economie

  Loading data
 6. 6

  Het lid Jansen: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Het lid Polderman: VAO Landbouwraad (AO 13/11) nog heden op de plenaire agenda, inclusief stemmingen

 8. 8

  Het lid Cramer: vooraankondiging VAO Uitvoering motie Vendrik c.s. in relatie tot btw-regime medische diensten (AO 13/11) op de plenaire agenda

 9. 9

  Het lid Agema: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data