Plenair debat : Wijz. Waterschapswet; aanbrenging van verbeteringen van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard (31 515)

De vergadering is geweest

17 december 2008
20:00 - 0:09 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van de Waterschapswet, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet modernisering waterschapsbestel, tot aanbrenging van verbeteringen van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard

    Loading data