Plenair debat : Aanvang vergadering: hamerstuk (Wijz. aantal wetten inzake buitengewoon pensioen ter vereenvoudiging van de uitvoering (31 551))

De vergadering is geweest

30 oktober 2008
10:15 - 21:21 uur
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945, ter vereenvoudiging van de uitvoering, alsmede tot het aanbrengen van wijzigingen van andere en ondergeschikte aard

    Loading data