Plenair debat : VAO NAVO Ministeriële Raad (AO d.d. 7/10)

De vergadering is geweest

9 oktober 2008
13:45 - 23:28 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data