Plenair debat : Aanvang vergadering: hamerstuk (Subsidiariteitstoets van het richtlijnvoorstel inzake patiëntenrechten in geval van grensoverschrijdende gezondheidszorg (31 545))

De vergadering is geweest

2 oktober 2008
10:15 - 11:19 uur
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Subsidiariteitstoets van het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg (COM(2008) 414def)

    Loading data