Te behandelen zaken

2
De volgende brieven:

3
De volgende brieven:

4
Het lid Neppérus: spoeddebat met de minister-president, minister van Algemene Zaken, en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat de Hedwigepolder toch onder water zal worden gezet
5
Het lid Ten Hoopen: spoeddebat met de minister en de staatssecretaris van Economische Zaken over protectionistische maatregelen die diverse landen in Europa nemen
6
Het lid Aptroot: VAO Spoorveiligheid (AO d.d. 08/10) op plenaire agenda
7
Het lid Van Gerven: VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 08/10) op plenaire agenda
8
Het lid De Krom: VAO Roma-kinderen (AO d.d. 08/10) op plenaire agenda
9
Het lid Griffith: spoeddebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de inzet van bijzondere bevoegdheden door de AIVD bij journalisten in relatie tot het recht op vrije nieuwsgaring en de bescherming van journalistieke bronnen

10
Het lid Dibi: VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 08/10) op plenaire agenda
11
Het lid Aasted-Madsen-van Stiphout: uitstel stemmingen initiatiefwetsvoorstel Van Dam (30 520)
12
Het lid Blok, voorzitter cie FIN: verzoek afvoeren plenaire afronding Successiewet 1956; vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956 (31 930)