Plenair debat : Aanvang vergadering: hamerstuk (Subsidiariteitstoets van het voorstel voor een verordening betreffende het Statuut van de Europese besloten vennootschap (31 543))

De vergadering is geweest

2 oktober 2008
10:15 - 16:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Subsidiariteitstoets van het voorstel voor een Verordening van de Raad betreffende het statuut van de Europese besloten vennootschap (COM(2008) 396def)

    Loading data