Plenair debat : Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen (31 436)

De vergadering is geweest

25 november 2008
20:00 - 0:31 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met het verbeteren en versterken van de vaststelling van de identiteit van verdachten, veroordeelden en getuigen (Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen)

    Loading data