Plenair debat : Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

30 oktober 2008
13:15 - 0:22 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Het lid Ouwehand: rappel brief van de ministers van Justitie en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met een reactie op het bericht dat scheidend hoofdofficier van het functioneel parket, René Craemer, aangaf dat milieucriminelen en importeurs van beschermde dieren vrij spel hebben in Nederland

  Loading data
 5. 5

  Het lid Ouwehand: reactie van de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volksgezondheid, Welzijn en Sport over twee rapporten die vandaag zijn verschenen en die aangeven dat een vermindering van de vleesconsumptie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verlagen van de broeikasgasemissies. (rapporten ‘De Eiwittransitie-dertig jaar issue, kans op take-off’ (DRIFT) en ‘Milieueffecten van Nederlandse consumptie van eiwitrijke producten’

  Loading data
 6. 6

  Het lid Ouwehand: verzoek aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om het rapport Gegevensautoriteit Natuur aan de Kamer toe te zenden

  Loading data
 7. 7

  Het lid Heijnen: brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Financiën over vermeend bankieren door provincie Noord-Holland

  Loading data
 8. 8

  Het lid Van Dam: brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Ontwikkelingssamenwerking over de ontwikkelingen in Congo

  Loading data
 9. 9

  Het lid Leijten: rappel brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat slechts 10% chauffeurs van zieken- en gehandicaptenvervoer de juiste opleiding heeft

  Loading data
 10. 10

  Het lid Van Velzen: VAO Beveiliging militaire objecten (AO 30/10) op de plenaire agenda