Plenair debat : Wijz. Wet rijonderricht motorrijtuigen; evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk (31 278)

De vergadering is geweest

4 september 2008
20:00 - 10:55 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 naar aanleiding van de evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk

    Loading data