Plenair debat : Spoeddebat over het leveren van huishoudelijke zorg door thuiszorgorganisaties

De vergadering is geweest

28 oktober 2008
19:30 - 17:04 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Spoeddebat over het leveren van huishoudelijke zorg door thuiszorgorganisaties

    Loading data
  2. 2

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data