Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Opnieuw aanhouden

  Loading data
 5. 5

  Het lid Polderman: rappel schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de plannen van de gemeente Horst voor de aanleg van een haven bij Grubbenvorst

  Loading data
 6. 6

  Het lid Pechtold: spoeddebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw van Bijsterveldt-Vliegenthart, over boetes die dreigen voor scholen i.v.m. de invoering van ‘gratis’ schoolboeken

  Loading data
 7. 7

  Het lid Sap: brief van de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën waarin zij hun toezegging uit hun Koopkrachtbrief van 16 september 2009 gestand doen

  Loading data
 8. 8

  Het lid Halsema: mondelinge verklaring van de minister-president en de minister van Financiën, gevolgd door een debat, over de ontstane situatie op de internationale financiële markten en spoedige toezending brief inzake Fortis

  Loading data
 9. 9

  Het lid Ouwehand: rappel brief opvangproblematiek van gezelschapsdieren.

  Loading data
 10. 10

  Het lid Ouwehand: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data
 11. 11

  Het lid Van Velzen: spoedige beantwoording schriftelijke vragen aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie over een Nederlander die zeventien maanden zonder aanklacht in Polen gedetineerd zit

  Loading data
 12. 12

  Het lid Van Gerven: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over vrije prijsvorming ziekenhuizen

  Loading data
 13. 13

  Het lid Van Gerven: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over isoleer en fixatie- en isoleerbeleid zorginstellingen

  Loading data
 14. 14

  Het lid Leijten: brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat verschillende thuiszorgorganisaties een boete hebben gekregen voor kartelvorming

  Loading data
 15. 15

  Het lid Irrgang: rappel schriftelijke vragen

  Loading data
 16. 16

  Het lid Van Toorenburg: debat met de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken over inlichtingenactiviteiten Marokkaanse inlichtingendienst in Nederland

 17. 17

  Het lid Gesthuizen: rappel schriftelijke vragen

  Loading data
 18. 18

  Het lid Agema: rappel toegezegde brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het rookverbod

  Loading data
 19. 19

  Het lid Snijder-Hazelhoff: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over doorlevering bedrijfsterreinen

  Loading data