Plenair debat : Aanvang vergadering: hamerstuk (Wijz. Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening; betekening en kennisgeving van (buiten)gerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (31 522))

De vergadering is geweest

27 november 2008
10:15 - 16:48 uur
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (“de betekening en de kennisgeving van stukken”), en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1348/ 2000 (PbEU L 324/79)

    Loading data