Plenair debat : Wijz. Wet SUWI; i.v.m. de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering (31 514) (re- en dupliek)

De vergadering is geweest

30 oktober 2008
11:00 - 12:29 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijz. Wet SUWI; i.v.m. de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering (31 514) (re- en dupliek)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data