Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

13 november 2008
14:15 - 13:25 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend bij het VAO Landbouw- en Visserijraad

    Loading data

    Loading data

    Loading data