Plenair debat : VAO Kapitaallasten (AO d.d. 22/10)

De vergadering is geweest

30 oktober 2008
13:00 - 21:35 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data