Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

4 november 2008
15:00 - 1:11 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Opnieuw aanhouden

  Loading data
 4. 4

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Het lid Koser Kaya: VAO Staatsdeelnemingen (AO 30/10) op de plenaire agenda

 6. 6

  Het lid Aptroot: VAO Concretisering Microfinanciering (AO 30/10) op de plenaire agenda

 7. 7

  Het lid De Krom: VAO Piraterij (AO 30/10) op de plenaire agenda

 8. 8

  Het lid Brinkman: brief van de minister president over de stijgingen van de ministersalarissen in combinatie met de kredietcrisis en de uitlatingen van de PVDA daarover

  Loading data
 9. 9

  Het lid Van der Ham: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Het lid Van der Ham: verzoek spoedige beantwoording

  Loading data
 11. 11

  Het lid Van der Ham: brief van de ministers van Financiën en voor Wonen, Wijken en Integratie en de staatssecretaris van Economische Zaken over de problemen op de huizenmarkt als gevolg van de financiële crisis en de oproep van Rabobank-voorman Heemskerk hieromtrent

  Loading data
 12. 12

  Het lid Kant: brief, met het oog op een debat, van met de minister-president over de gevolgen van de kredietcrisis voor de economie en het kabinetsbeleid

  Loading data
 13. 13

  Het lid Koopmans: brief van de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Verkeer en Waterstaat over de overheveling van gelden van een project in Dieren naar de verbouw van het station in Arnhem

  Loading data
 14. 14

  Het lid Bouwmeester: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data
 15. 15

  Het lid Van Velzen: rappel reactie minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op aangenomen motie 28286 nr. 240

  Loading data
 16. 16

  Het lid Van Velzen: uitstel stemmingen moties ingediend bij het debat over de JSF

 17. 17

  Het lid Haverkamp: aanvullende brief van de minsters van Financiën en Verkeer en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie op de brief over de voortgang in het dossier vliegveld Twente

  Loading data
 18. 18

  Het lid De Nerée tot Babberich: uitstel heropening debat Europese Top inclusief stemming hierover

 19. 19

  Het lid Ouwehand: rappel verzoek om brief (RvW 02/10) van de ministers van Justitie en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat scheidend hoofdofficier van het functioneel parket, René Craemer, aangaf dat milieucriminelen en importeurs van beschermde dieren vrij spel hebben in Nederland

  Loading data
 20. 20

  Het lid Ouwehand: rappel verzoek toezending rapport (RvW 30/10) over de Gegevensautoriteit Natuur waarover BNR Nieuwsradio vorige week reeds beschikte en dat afgelopen vrijdag in de ministerraad zou zijn besproken. Verzoek om het rapport met reactie daarop van het kabinet aan de Kamer te sturen vóór het AO van aanstaande donderdag over de evaluatie Natuurwetgeving

  Loading data
 21. 21

  Het lid Jansen: vooraankondiging VAO s.s. Rotterdam (AO 6/11) op de plenaire agenda inclusief stemming

 22. 22

  Het lid Atsma: brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het bericht dat economische projectaanvragen van het waddenfonds genegeerd worden

  Loading data
 23. 23

  Het lid Griffith: voortzetting debat activiteiten van de Marokkaanse inlichtingendienst in Nederland op plenaire agenda van volgende week