Plenair debat : Aanvang vergadering: hamerstuk (Aanpassing Geneesmiddelenwet; i.v.m. geneesmiddelen voor geavanceerde therapie (31 547))

De vergadering is geweest

30 oktober 2008
10:15 - 1:13 uur
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Aanpassing van de Geneesmiddelenwet in verband met Verordening (EG) Nr. 1394/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende geneesmiddelen voor geavanceerde therapie en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG en Verordening (EG) nr. 726/2004 (PbEU L 324)

    Loading data