Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

9 september 2009
14:15 - 10:32 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Toevoegen aan de agenda van één van de volgende weken

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Nadere inlichtingen gevraagd op verzoek van de vaste commissie voor BZK

  Loading data
 4. 4

  Het lid Vendrik: vooraankondiging VAO Klimaatadaptatie (AO nog te plannen) morgen op plenaire agenda, stemmingen volgende week na afloop APB

 5. 5

  Het lid Elias: verzoek spoedige planning debat Winkeltijdenwet

  Loading data
 6. 6

  Het lid Boelhouwer namens de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat: VAO Taxi (AO d.d. 09/09) op plenaire agenda

 7. 7

  Het lid Pechtold: Rappel rapport van accountantskantoor Deloitte dat gisteren in reactie op mondelinge vragen door minister Plasterk is toegezegd

  Loading data