Plenair debat : Wijz. Wet op de Raad i.v.m. de herstructurering (30 585) (heropening)

De vergadering is geannuleerd

25 september 2008
16:30 - 17:08 uur
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State

    Loading data